Samarbete för minskade sjukskrivningar

I ett samarbete med forskaren Fredrik Sjödin ska Tempus utveckla ett stödsystem för att tidigt fånga upp signaler om stress på arbetsplatsen.

I ett samarbete med forskaren Fredrik Sjödin ska Tempus, som tillhandahåller webbaserade verktyg för förskolan, utveckla ett stödsystem för att tidigt fånga upp signaler om stress på arbetsplatsen.

- Vi vet sedan tidigare att förskolan är en tuff arbetsmiljö med höga sjukskrivningstal. Det vi däremot saknar kunskaper kring är vilka faktorer som över tid utgör störst risk för att personalen hamnar i en sjukskrivning. Tempus nya verktyg möjliggör att vi forskare på ett bättre sätt kan studera just dessa faktorer över tid, vilket ökar kvalitén i forskningen, säger Fredrik Sjödin, lektor och forskare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

Tanken är att Tempus via sitt verktyg ska ställa frågor till medarbetare i förskolan, och att verktyget på sikt ska kunna märka av när en arbetsmiljö börjar bli sämre. Subjektiva upplevelser kombineras med verksamhetsdata från systemet.

Vi vill ge rektorer de bästa förutsättningarna att stötta sin personal och arbeta för minskade sjukskrivningar, säger Joel Hörnqvist, vd för Tempus.

Personal i förskolan är en av de mest sjukskrivna grupperna när det gäller stressrelaterad frånvaro.

"För mig är målet primärt att bidra till minskat personligt lidande. Att skapa en arbetsmiljö där alla trivs."

- För mig är målet primärt att bidra till minskat personligt lidande. Att skapa en arbetsmiljö där alla trivs. Men alla bitar som kan bidra till bättre arbetsmiljö har också enorma samhällsvinster och gör att kvaliteten ökar i förskolan, säger Fredrik Sjödin.

Parallellt med samarbetet med Umeå universitet har Tempus även ett pågående projekt med Umeå kommun och Länsstyrelsen Västerbotten. Projektet, som har namnet Hermes, syftar också det till att minska sjukskrivning hos personal i förskolan genom digitaliserad datadriven verksamhetsledning. Målet är att projektet ska leda till nya funktioner i Tempus verktyg redan under 2022.

– Vi ser att vi har ett verktyg som verkligen kan gör skillnad, säger Joel Hörnqvist.

Fredrik Sjödin, lektor och forskare vid Institutionen för psykologi vid Umeå universitet.