Detta är Tempus

Vi är stolta över Tempus – låt oss berätta varför!

Tempus - Mer tid för Barnen!

Med start 2010 växte Tempus fram ur ett samarbetsprojekt med en kommun som ville ha möjlighet att ta beslut utifrån mätdata i förskolan. Tempus uppdrag var att utveckla och modernisera de befintliga mätmetoderna och resultatet av det arbetet blev grunden till den produkt vi har idag. Ett system lika genialt som enkelt att använda. Något som redan mer än 30 kommuner och friskoleenheter runt om i landet har stor glädje av. Tempus är idag marknadsledande tack vare våra nära samarbeten med användarna. Som VD på Tempus känner jag stor stolthet i att vi förbättrar vardagen för såväl vårdnadshavare som för personal och chefer.

VD - Joel Hörnqvist

Så, vad är då Tempus?

Tempus är ett system som låter vårdnadshavare med barn på förskola eller fritids lägga närvaroschema och registrera frånvaro via webben eller någon av Tempus appar. När barnet anländer till förskole- eller fritidsavdelningen markeras det som närvarande på Tempusskärmen och på så sätt kan personalen hela tiden se hur många barn som är närvarande på skolans olika avdelningar. Med Tempus registreras både barnens schemalagda tid och den faktiska närvaron, vilket gör att personal, administratörer och rektorer enkelt kan analysera och kommunicera data kring schema och närvaro.

Tempussystemet består av en rad produkter som arbetar tillsammans för att förenkla vardagen och effektivisera verksamheten på bästa sätt. Vill du veta mer om Tempussystemet? Kontakta oss gärna!