Mer tid för barnen

Med Tempus närvarohantering

Tempus är ett beprövat och lättanvänt system för schemaläggning och närvarohantering i förskola och på fritids.

Tempus förenklar vardagen och effektiviserar verksamheten, och ger både vårdnadshavare och personal #mertidförbarnen.

Vit Glad förälder Vit iPad Vit kalender

Tempus gör vardagen enklare – oavsett om du är vårdnadshavare, personal på förskola eller fritids, eller om du är administratör för er kommun.

Glad förälder

Förenklad vardag för vårdnadshavare

Digital schemaläggning, faktisk närvaro, automatiska påminnelser och kommunikation med personalen är bara några av Tempus fördelar för dig som vårdnadshavare. Det har aldrig varit enklare att schemalägga för förskola och fritids!

Tempus för vårdnadshavare

iPad

Mindre administration ger mer tid för barnen

Med Tempus slipper personalen hålla koll på papperslappar med scheman och påminnelser till vårdnadshavare. Tempus ger snabb överblick över både schemalagd tid och faktisk närvaro, vilket underlättar planering och samarbete mellan avdelningar. Tack vare mindre administration får personalen på förskola och fritids mer tid för barnen!

Tempus i verksamheten

kalender

Effektiviserad verksamhet

Tempus administrationsportal ger personal, administratörer och rektorer en tydligare bild av verksamheten. Placeringar, kommunikation med vårdnadshavare, statistik och översikt över skolor och avdelningar är bara några av funktionerna som finns samlade här.

Tempus för administratörer