Masma59858

Det här är Tempus Personal

Tempus Personal är ett digitalt verktyg för resurshantering i förskolan. Med smarta funktioner som planering av personal utifrån barnens närvaro, personalscheman och incheckning av personal.

Ima221927 Johner Frikopt Tempus

Busenkel resurshantering i förskolan

Resurshantering i förskolan ska vara enkelt. Med Tempus Personal slipper du som rektor jobba i röriga kalkylblad. Du får istället full koll på scheman, planering och incheckning av personal i ett molnbaserat verktyg. Hejdå Excel-ark. Hej busenkla personalscheman!

"Några av de bästa funktionerna i Tempus är att man kan nå ut med information på ett enkelt sätt och att man snabbt och smidigt ser hur många barn som är på plats eller kommer inom kort."

Pedagog, Malå

Personalschema

Lägg rullschema för personalen och gör förändringar i schemaläggningen.

Planering

Planera verksamheten utifrån barnens behov och personalens schema.

Avvikelser

Ett schema förändras alltid, här kan du anpassa verksamheten utifrån behov.

Köksplanering

Enkel översikt för köken att se behovet för både barn, personal och specialkost.

Statistik

Få statistik om bland annat personalens planeringstid, närvaro, tid i barngrupp och differenser.

Karta V3

Används i över 100 kommuner och friskolor

Idag används Tempus verktyg i 100 kommuner och friskolor, 1 800 förskolor och fritidshem med omkring 350 000 användare runtom i Sverige. Från landets minsta kommun Bjurholm till landets största – Stockholm. Vi jobbar ständigt för att förstå de dagliga utmaningar som de anställda upplever i verksamheten, men också som vårdnadshavare önskar i kontakten med förskolan.

Vi är idag marknadsledande tack vare vårt nära samarbete med användarna. Systemet fungerar så smärtfritt att vi sällan får frågor från våra användare, men när det uppkommer så ser vi till att snabbt ge svar.

Vanliga frågor och svar

I Tempus kan du få fram massor av statistik för att kunna få en bra överblick av verksamhetens resurser. Allt i från olika typer av närvarostatistik för både barn och personal till planeringstid. 

Det är två olika moduler som går att användas var för sig eller tillsammans. Tempus Barn är systemet för barnens schema, in & utcheckningar, dialog med vårdnadshavare och statistik. Tempus Personal är systemet för personalscheman, resurshantering och statistik.

Ja, det går att ha bara Tempus Personal men det beror på vilka övriga system som det krävs integrationer med. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Tempus vill gärna integrera med lönesystem och kommer att bygga lösning när moderna API-kopplingar finns. 

Ja, det finns en integration mellan MultiAccess från TimeCare/RLDatix där Tempus läser in personalschema som har lagts i Multi Access. I de fall Time Care Pool används läses även vikarier över. Kontakta oss på Tempus för att veta mer och få en visning.

Genom att snabbt få en överblick av resursbehovet och samtidigt kunna se tidigare statistik finns stora möjligheter att spara pengar på vikariehanteringen och att snabbt få ut ny statistik. Genom köksplanering hanteras specialkost och tydlig överblick av rätt antal portioner Tempus hantering av lovscheman sparar många timmar. Kontakta oss gärna för att se vilka andra möjligheter det finns att spara pengar. 

Vinnare (1)

Logga in i Tempus Admin

Du som skolledare eller administratör kan använda Tempus Admin i din vanliga webbläsare. 

Aktuellt

Frågor på det?

Hör av dig till oss om du har några funderingar gällande Tempus Barn eller våra verktyg.

Ima195640

Annat intressant

DSC 7040

Tempus Barn

Tempus Hemma för vårdnadshavare och Tempus Nu för pedagoger är anpassade för att lyfta den information och de funktioner som är absolut viktigast för er.

Läs mer
Ima229026 RET

Om Tempus

Pedagogerna på landets förskolor är vår näring, där hämtar vi dagligen inspiration och idéer för att fortsätta utveckla skräddarsydda lösningar för framtidens förskola.

Läs mer
Ima149714

Aktuellt

Här kan du hålla koll på senaste nytt från Tempus. Ta del av såväl aktuella rapporter och forskning som artiklar och filmer för pedagoger och mycket mer här.

Läs mer